خدمات موسسه آبتاب اندیشه پارسیان :

  • مشاوره حضوری در محل شرکت به صورت کاملا رایگان.
  • اخذ پذیرش از مراکز آموزشی معتبر انگلستان و کانادا  در حداقل زمان ممکن.
  • ارائه سرویسهای مشاوره رایگان پس از اخذ پذیرش در رابطه با نحوه زندگی در انگلستان و کانادا.
  • انجام مشاوره جهت گرد آوری مدارک مورد نیاز برای تحصیلات تکمیلی خصوصا رزومه و انگیزه نامه
  • ارائه خدمات آماده سازی فرم های سفارت انگلستان و کانادا و مشاوره در جهت فراهم آوردن مدارک موردنیاز برای اخذ ویزای دانشجویی
  • ارائه خدمات ترجمه مدارک با همکاری دارالترجمه های مورد تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه.
  • برگزاری سمینارهای تخصصی برای مراکز آموزشی معتبر انگلستان و کانادا در ایران.
  • ارائه خدمات در رابطه با انتقال و  اسکان دانشجویان در انگستان و کانادا.
  • ارائه مشاوره تخصصی رایگان در رابطه با وضعیت رشته های مختلف تحصیلی از حیث اشتغال پس از تحصیل در انگلستان، ایران و سایر نقاط جهان.
  • ارائه سرویس گارانتی ویزای تحصیلی و ویزای همراه